> status prawny

status prawny

Podstawę prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach stanowią:


* ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( z pózn. zm.)


* ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( z pózn. zm.)


* Statut

 

Opublikowane przez: Barbara Przesmycka | Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:38:21.
Data wprowadzenia: 2012-07-20 13:38:21
Opublikowane przez: Barbara Przesmycka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
Burmistrz Miasta i Gminy
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
Kontakt:
Tel: (25) 641-13-15
Fax:
e-mail: mokobody@gminy.pl