Z S - P w Niwiskach

Z S - P w Niwiskach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niwiskach
Nazwa Jednostki Placówka Oświatowa
RODZAJ Jednostka Organizacyjna Gminy
Adres ul. Rynek 21
KOD 08-124
MIEJSCOWOŚĆ Niwiski
KONTAKT tel./fax (25) 631-43-28
e-mail: pspwn@mokobody.pl
Dyrektor Szkoły 

Łucja Walencik
tel. (25)  631-43-28
e-mail: pspwn@mokobody.pl 

 

Opublikowane przez: Administrator Serwisu | Data wprowadzenia: 2010-09-30 16:46:41 | Data modyfikacji: 2012-01-24 10:17:27.

Zobacz:
 status prawny .  informacje bieżące .  Dyrektor .  Wicedyrektor .  Statut szkoły .  Struktura organizacyjna .  Regulaminy .  Ewidencje, rejestry i archiwa .  Mienie szkoły .  Działalność szkoły .  Przetargi .  Oświadczenia majątkowe .  Informacje nieudostępnione . 
Data wprowadzenia: 2010-09-30 16:46:41
Data modyfikacji: 2012-01-24 10:17:27
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
Burmistrz Miasta i Gminy
Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
Kontakt:
Tel: (25) 641-13-15
Fax:
e-mail: mokobody@gminy.pl